Địa chỉ: Xã ĐakTaLey, Mang Yang
TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐAK TALEY TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021
TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐAK TALEY PHÒNG TỔNG VỆ SINH PHÒNG CHỐNG VIRUS CORONA
 06/09/18  Hoạt động & Sự kiện  171
Trường Mẫu giáo Đak Ta Ley tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019 trong không khí vui tươi và hào hứng.
 10/08/17  Hoạt động & Sự kiện  190
Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoaị, các  môn học thể chất ngoài trời nhằm  tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm, khám phá và học hỏi một cách có hiệu quả nhất