Địa chỉ: Xã ĐakTaLey, Mang Yang
 22/12/20  Tin tức nhà trường  14
TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐAK TA LEY TÍCH CỰC LÀM TỐT CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA TRONG XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC
 29/11/20  Tin tức nhà trường  24
TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐAK TALEY TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐAK TALEY TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021
Trường Mẫu giáo Đak TaLey đón học sinh  tuổi đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ dịch Covid-19
 09/02/20  Tin tức nhà trường  69
HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐAK TALEY
 07/02/20  Hoạt động & Sự kiện  100
TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐAK TALEY PHÒNG TỔNG VỆ SINH PHÒNG CHỐNG VIRUS CORONA
 06/09/18  Hoạt động & Sự kiện  179
Trường Mẫu giáo Đak Ta Ley tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019 trong không khí vui tươi và hào hứng.
 06/09/18  Tin tức Sự kiện  169
Trường Mẫu giáo Đak Ta Ley dọn vệ sinh chuẩn bị cho ngày tựu trường năm học 2018 - 2019