Địa chỉ: Xã ĐakTaLey, Mang Yang

Các cháu hào hứng, phấn khởi khi đi tham quan trường tiểu học Đak Ta Ley.