Địa chỉ: Xã ĐakTaLey, Mang Yang
Trường Mẫu giáo Đak TaLey đón học sinh  tuổi đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ dịch Covid-19