Địa chỉ: Xã ĐakTaLey, Mang Yang
 • Nguyễn Thị Hà Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   0978229027
  • Email:
   nguyenhaanh10@gmail.com
 • Phạm Thị Bích Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   0988599366
  • Email:
   bahien010@gmail.com
 • Lê Thị Thía
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   0972112323
  • Email:
   huythia1973@gmail.com
 • Lê Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   01647758327
  • Email:
   lan.le8872@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   01669672774
  • Email:
   loiha72@gmail.com
 • Đậu Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0969146838
  • Email:
   dauthigiang@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   01682518029
  • Email:
   nguyenhangmn589@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hương Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0989830528
  • Email:
   trươngmgdaktaley.my@gmail.com
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn